Uirsgeul Caisteal Vinica

Aig àm bagairt na Tuirc, ghabh Uskok fasgadh ann an Vinica fo sgèith teicheadh ​​bho na Turcaich. Chuir e roimhe gun robh e na Chrìosdaidh agus na charaid, ach ann an da-rìribh bha e na neach-brathaidh Turcach! Nuair a fhuair muinntir Vinica a-mach, chuir iad cairteal air.
An uairsin, aon latha, nochd eachraidh Turcach air taobh Chroatia de abhainn Kolpa, agus theich buidheann bheag de dhaoine à Vinica gu cnoc Žeželj gus tadhal air eaglais Sv. Màiri airson cuideachadh a lorg. Choisich iad timcheall na h-eaglaise, mar ann an caismeachd, agus rinn iad ùrnaigh airson dìon. Bha na Turcaich a chunnaic a ’chaismeachd seo den bheachd gu robh arm mòr air cruinneachadh agus mar sin theich iad às an sgìre. Mar thaing do Mhàiri, cho-dhùin muinntir Vinica taistealachd a dhèanamh gu Žeželj gach bliadhna, a tha a-nis na chleachdadh a tha iad a ’dèanamh an-diugh!

Oifigeil:


↑ https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Vinica,_Črnomelj